Skicka länk till app

Erikoinen Kalasoppa


4.6 ( 3296 ratings )
Spel Utbildning Utbildning
Utvecklare: Levelup
Gratis

Välkommen till de inhemska fiskarnas värld! Det här spelet tar dig genom Östersjöns unika skärgård. Under färden får du träffa en del av havets invånare: abborrar, laxar, flundror och många fler. Du får också veta hur det är att leva bland strandvass, blåstång eller på en lerig botten. Östersjöns miljötillstånd är på vissa håll oroväckande och havets invånare är utsatta för bland annat miljögifter, syrebrist och överfiske. Du kan hjälpa fiskarna att övervinna svårigheterna.

Spelet är avsett främst för år 5–9 i den grundläggande utbildningen.